RODO

Zgodnie z art.  Art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie, 72-400 Kamień Pomorski.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie, Panem Maciejem Dembińskim możliwy jest pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – podst. Art. 6 ust. 1 lit. a, c, Art. 9 ust. 2 lit. a, b, - ogólnego rozporządzenia RODO o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach lubprzez okres przewidziany wg Rzeczowego Wykazu Akt.

5. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
  • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować brakiem możliwości podjęcia działań w celu właściwego rozpatrzenia sprawy.

7. Administrator nie planuje dalej przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

8. Państwa dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.